بررسی اندازه فایل قبل از آپلود با jquery

آپلود فایل از عمومی ترین توابع مورد استفاده برای برنامه نویسان می باشد .
قبل از آپلود فایل بد نیست ابتدا اندازه فایل را بررسی کرده و در صورت بالا نبودن اندازه فایل اجاره آپلود داد .
در بعضی از موارد به دلیل محدود بودن فضای هاست نباید به کاربران اجازه آپلود فایل های حجیم را داد ، که در بیشتر موارد برنامه نویسان حجم فایل را در کد های سمت سرور خود بررسی کرده و بعد از بررسی به کاربر اجازه داده می شود . در این مقاله می خواهیم در سمت کلاینت اندازه فایل ها را بررسی کنیم و در صورت تایید اجازه آپلود فایل به کاربر را بدهیم .

 


 function GetFileSize(fileid) {
try {
var fileSize = 0;
//for IE
if ($.browser.msie) {
//before making an object of ActiveXObject,
//please make sure ActiveX is enabled in your IE browser
var objFSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); var filePath = $("#" + fileid)[0].value;
var objFile = objFSO.getFile(filePath);
var fileSize = objFile.size; //size in kb
fileSize = fileSize / 1048576; //size in mb
}
//for FF, Safari, Opeara and Others
else {
fileSize = $("#" + fileid)[0].files[0].size //size in kb
fileSize = fileSize / 1048576; //size in mb
}
alert("Uploaded File Size is" + fileSize + "MB");
}
catch (e) {
alert("Error is :" + e);
}
}
</script>

دلیل تقسیم fileSize بر  1048576   تبدیل اندازه فایل به مگابات بوده است .

برای استفاده از تابع بالا به صورت زیر عمل خواهیم کرد :


<asp:FileUpload ID="fUpload" runat="server" />
<asp:Button ID="btnGetSize" runat="server" Text="Button" OnClientClick="GetFileSize('fUpload');" /> 

تابع نوشته شده بالا در تمامی مرورگر های IE,FF,Chrome,Safari,Opera


توسط : عثمان رحیمی  2 ماه قبل ، چهارشنبه 5 شهریور 1393 ساعت 05:31  0  3097

نظر شما برای ما مهم است و به ما در بهبود سایت کمک میکند.


ارسال نظر
  • نام (اختیاری ) :
  • پست الکترونیک :
  • توضیحات :

مطالب مرتبط