اعتبار سنجی آدرس ایمیل توسط جاوا اسکریپت

جهت بررسی اعتبار یک آدرس ایمیل هم می توانیم سمت سرور آن را بررسی نماییم و هم سمت کلاینت . 
برای بررسی اعتبار یک آدرس ایمیل  سمت کلاینت می توانیم از جاوا اسکریپت و عبارات با قاعده 
(regular expression) استفاده نماییم . جاوا اسکریپ می تواند آدرس ایمیل داده شده را با الگوی داده شده عبارات با قاعده بررسی نماید .
برای بررسی اعتبار یک آدرس ایمیل الگوی های مختلفی وجود دارد . در این مقاله سعی کرده ام الگو های را بیان کنم که cross browsers می باشند .


برای آشنایی بیشتر با عبارات با قاعده مقاله " عبارات با قاعده  " را مطالعه نماید .

 

روش اول : یک الگوی ساده برای بررسی اعتبار آدرس ایمیل 
کد های عبارات با قاعده زیر به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد .

function validateEmail(email)
{
 var reg = /^\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$/
 if (reg.test(email)){
 return true; }
 else{
 return false;
 }
}

برای مثال آدرس MANAGERYA@YAHOO.COM  و آدرس mANAGERYA@YAHOO.COM قابل قبول می باشند .


روش دوم : اعتبار سنجی آدرس ایمیل حساس به حروف کوچک و بزرگ 
کدهای عبارت با قاعده زیر حساس به حروف کوچک و بزرگ می باشند و فقط مواردی قابل قبول می باشد که تمام کاراکتر های آن حروف کوچک باشد .

function validateCaseSensitiveEmail(email) 

 var reg = /^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$/;
 if (reg.test(email)){
 return true; 
}
 else{
 return false;
 } 
}  

managerya@yahoo.com قابل قبول و Managerya@yahoo.com غیر قابل قبول می باشد .


روش سوم : اعتبار سنجی بر اساس نام دامنه آدرس ایمیل 
با این روش شما قادر خواهید بود فقط آدرس ایمیل هایی را بپذیرید که مربوط به gmail می باشد .در الگوی زیر چند نام دامنه مشخص شده که اگر آدرس ایمیل یکی از آنها باشد قابل قبول نمی باشد. 

function validateFreeEmail(email) 
{
 var reg = /^([\w-\.]+@(?!gmail.com)(?!yahoo.com)(?!hotmail.com)([\w-]+\.)+[\w-]{2,4})?$/
 if (reg.test(email)){
 return true;
 }
 else{
 return false;
 }

xxxx@google.com غیر قابل قبول , info@hozhan.ir قابل قبول

کدهای زیر یک مثال کامل از نحوه بررسی یک آدرس ایمیل می باشد ، می توانید در کادر متنی آدرس ایمیل وارد کنید و برای بررسی اعتبار بر روی دکمه کلیک کنید .

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(e){
 $('#btnSubmit').click(function(){ 
 var email = $('#txtEmail').val();
 if ($.trim(email).length == 0) {
 alert('Please Enter Valid Email Address');
 return false;
 }
 if (validateEmail(email)) {
 alert('Valid Email Address');
 return false;
 }
 else {
 alert('Invalid Email Address');
 return false;
 }});
});
</script>
</head> <body>
Email Address: <input type="text" id="txtEmail"/><br/>
<input type="submit" id="btnSubmit" Value="Submit" />
</body>
</html>  


توسط : عثمان رحیمی  3 ماه قبل ، جمعه 7 شهریور 1393 ساعت 16:21  0  5898

نظر شما برای ما مهم است و به ما در بهبود سایت کمک میکند.


ارسال نظر
  • نام (اختیاری ) :
  • پست الکترونیک :
  • توضیحات :

مطالب مرتبط