عثمان رحیمی

برنامه نویس و طراح وب .

..........................................................................................

برای ارتباط با من 

mr.osmanrahimi@gmail.com

 

برنامه نویسی = تفکر