سبد خرید 0

وبلاگ

معرفی متدهای LINQ بخش دوم

معرفی متدهای LINQ بخش اول

Orderby :

 از این متد برای مرتب کردن هر مجموعه ای به صورت صعودی ، بر اساس عبارت لامبدایی که به آن پاس می دهیم استفاده می شود .

قطعه کد زیر نحوه مرتب کردن مجموعه را نشان می دهد :

که خروجی آن به صورت زیر خواهد بود :

OrderByDescending :

 این متد برای مرتب سازی به صورت نزولی مورد استفاده قرار می گیرد ، برعکس OrderBy می باشد .

خروجی به دست آمده به صورت زیر می باشد:

Distinct :

عناصری تکراری از مجموعه را حذف می کند .

مجموعه ای را در نظر بگیرید که شامل اعضای تکراری می باشد و ما قصد داریم از اعضای تکراری فقط یک عنصر را بگیریم . مثلا فرض کنید که مجموعه ای از اعداد از 1 تا 100 داریم که عدد یک 10 بار تکرار شده است و ما قصد داریم اعداد را از یک تا 100 به صورت صعودی نمایش دهیم ، برای این کار نیاز داریم از عدد یک که ده بار تکرار شده است فقط یکی را انتخاب کنیم که برای انجام این کار می توان از این متد استفاده نمود .

خروجی بدست آمده برابر است با :

Single :

در صورتی که فقط یک عنصر با شرط تعیین شده درست باشد آن  عنصر از مجموعه را بر میگرداند . اگر بیش از چند عنصر با شرط ورودی ما درست باشد باعث ایجاد استثناء خواهد شد .

در مثال زیرتنها یک عدد وجود دارد که با شرط تعیین شده ما درست است که عدد 1000 می باشد و آن را بر می گرداند .

 حالت دوم متد Single زمانی است که مجموعه ما فقط شامل یک عنصر می باشد و آن را برمیگرداند .

 در صورتی که بیش از یک عنصر از مجموعه با شرط ما درست باشد باعث ایجاد استثناء خواهد شد .

خروجی  :

SingleOrDefault :

همانند متد single می باشد با این تفاوت که اگر هیچ عنصری در مجموعه با شرط ما پیدا نشود و یا مجموعه خالی باشد ، مقدار پیش فرض را با توجه به data type مورد نظر بر میگرداند .

Except :

عناصری از مجوعه اول را بر میگرداند که در مجموعه دوم وجود ندارند .

خروجی به دست آمده :


 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

keyboard_arrow_up